Εάν έχετε αποκτήσει κωδικό / κουπόνι έκπτωσης σε κάποιο από τα κανάλια μαθημάτων του Joinatutor μπορείτε να τα ενεργοποιήσετε με την ακόλουθη διαδικασία.

  1. Επιλέγετε το κανάλι για το οποίο έχετε λάβει τον εκπτωτικό κωδικό (πχ κανάλι του Αλέξανδρου Αρκαδόπουλου για μαθήματα κλαρίνου)
  2. Επιλέγετε το συγκεκριμένο πλάνο για το οποίο ισχύει η έκπτωση (μηνιαίο ή ετήσιο) – εάν έχετε λάβει κωδικό για το ετήσιο πλάνο και εισάγετε τον κωδικό στο μηνιαίο πλάνο δεν θα ενεργοποιηθεί
  3. Στη σελίδα εγγραφής και εισαγωγής στοιχείων, αμέσως μετά το πεδίο του password, επιλέξτε “Have coupon”
  4. Στο πεδίο που θα ανοίξει εισάγετε τον κωδικό σας. H τιμή αλλάζει αυτόματα.

Video