Αναλυτική Ύλη από τα Μαθήματα για Μπουζούκι Online του Κώστα Μήτσιου

Μαθήματα Μπουζούκι Επίπεδο 1

Video 1 Χρωματική Συνδυαστική Άσκηση Ενδυνάμωσης 2ου,3ου,4ου Δαχτύλου [practice]

Video 2 Άσκηση Ανιον legatto με Συνδυασμό Πένας και Δαχτύλων [practice]

Video 3 Άσκηση κατιον legatto με Συνδυασμό Πένας και Δαχτύλων [practice]

Video 4 Χρωματική Άσκηση Ενδυνάμωσης 4ου Δαχτύλου [practice-realtime]

Video 5 Χρωματική Άσκηση Ενδυνάμωσης 3ου Δαχτύλου [practice-realtime]

Video 6 Χρωματική Άσκηση Ενδυνάμωσης 2ου Δαχτύλου [practice-realtime]

Video 7 Χρωματική Άσκηση Νο2 [practice]

Video 8 Χρωματική Άσκηση Νο3 [practice]

Video 9 Χρωματική Άσκηση Νο4 [practice]

Video 10 Χρωματική Άσκηση Νο5 [practice]

Video 11 Χρωματική Άσκηση Νο6 [practice]

Video 12 Χρωματική Άσκηση Νο7 [practice]

Video 13 Χρωματική Άσκηση Νο8 [practice]

Video 14 Χρωματική Άσκηση με Συνδυασμό Δάχτυλων [realtime]

Video 14a Χρωματική Άσκηση με Συνδυασμό Δαχτύλων [practice]

Video 15 Άσκηση με Διφωνίες [έκτες] στο Ρε Ματζόρε Τρίχορδο [practice]

Video 16 Συνδυαστική Άσκηση με Διφωνίες [έκτες] στο Ρε Ματζόρε Τρίχορδο [practice-realtime]

Video 17 Συνδυαστική Άσκηση με Διφωνίες [τρίτες] στο Ρε Ματζόρε Τρίχορδο [practice-realtime]

Video 18 Άσκηση με Διφωνίες [τρίτες] στο Ρε Ματζόρε Τρίχορδο [practice]

Video 19 Συνδυαστική Άσκηση με Διφωνίες [έκτες]στο Ρε Φυσικό Μινόρε Τρίχορδο [practice-realtime]

Video 20 Άσκηση με Διφωνίες [τρίτες] στο Ρε Φυσικό Μινόρε Τρίχορδο [practice]

Video 21 Άσκηση με Διφωνίες [έκτες]στο Ρε Φυσικό Μινόρε Τρίχορδο [practice]

Video 22 Συνδυαστική Άσκηση με Διφωνίες [τρίτες]στο Ρε Φυσικό Μινόρε Τρίχορδο [practice-realtime]

Video 23 ”ΠΑΛΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ” [realtime] Τρίχορδο

Video 23a ”ΠΑΛΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ” [practice] Τρίχορδο

Video 24 Άσκηση με Εναλλαγές Μουσικών Δρόμων Κατιούσα [realtime]

Video 24a Άσκηση με Εναλλαγές Μουσικών Δρόμων Κατιούσα [practice]

Video 25 Ασκήσεις για Τρέμολο

Video 26 Φυσικό [διατονικό] Μινόρε με βάση το Ρε [practice]

Video 27 Μελωδικό Μινόρε με βάση το Ρε [practice]

Video 28 Αρμονικό Μινόρε με βάση το Ρε [practice]

Video 29 Φυσική Ματζόρε με βάση το Ντο [practice]

Video 30 Φυσικό, Αρμονικό, Μελωδικό Μινόρε Εφαρμογή σε όλες τις Τονικότητες [practice]

Video 31 Μουσικοί Τρόποι της Αρχαιότητας στο σήμερα. ΙΩΝΙΚΟΣ ΔΩΡΙΚΟΣ

ΦΡΥΓΙΟΣ ΛΥΔΙΚΟΣ ΜΙΞΟΛΥΔΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΛΟΚΡΙΚΟΣ[practice]

Video 32a ”ΜΑΥΡΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΥΡΑ ΦΡΥΔΙΑ” [practice]

Video 32”ΜΑΥΡΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΥΡΑ ΦΡΥΔΙΑ”[realtime] Τρίχορδο

Video 33 Γενικές Πληροφορίες περί Δρόμων, Κλιμάκων, Μακαμ-μουσικοί τρόποι κλίμακες στη γλώσσα του μπουζουκιού [practice]

Video 34 ΚΑΡΤΖΙΓΙΑΡ Παρουσίαση [practice]

Video 35 ΣAΜΠΑΧ Παρουσίαση  [practice]

Video 36 ΧΙΤΖΑΖ Παρουσίαση [practice]

Video 37 ΧΙΤΖΑΣΚΙΑΡ Παρουσίαση [practice]

Video 38 ΧΟΥΖΑΜ Παρουσίαση [practice]

Video 39 ΣΕΓΚΙΑΧ Παρουσίαση [practice]

Video 40 ΝΙΑΒΕΝΤΙ Παρουσίαση [practice]

Video 41 ΟΥΣΑΚ ΚΙΟΥΡΝΤΙ Παρουσίαση [practice]

Video 42 ΝΕΒΕΣΕΡ Παρουσίαση [practice]

Video 43 ΡΑΣΤ Παρουσίαση [practice]

Video 44 ΠΕΙΡΑΙΩΤΙΚΟΣ Παρουσίαση [practice]

Video 45 ΜΟΥΣΤΕΑΡ Παρουσίαση [practice]

Video 46 ΧΟΥΣΕ’Ι’ΝΙ Παρουσίαση [practice]

Video 47 ΝΙΚΡΙΖ [ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ] Παρουσίαση [practice]

Μαθήματα Μπουζούκι Επίπεδο 2

Video 1 ”ΖΕΜΠΕΚΙΚΟ ΚΑΜΗΛΙΕΡΙΚΟ” Γ.ΖΑΜΠΕΤΑ [realtime]

Video 1a ”ΖΕΜΠΕΚΙΚΟ ΚΑΜΗΛΙΕΡΙΚΟ” Γ.ΖΑΜΠΕΤΑ [practice]

Video 2 ”ΓΚΙΟΥΖΕΛ ΧΑΣΑΠ” ΣΠ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ Τρίχορδο [realtime]

Video 2a ”ΓΚΙΟΥΖΕΛ ΧΑΣΑΠ” ΣΠ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ Τρίχορδο [practice]

Video 3 Ταξίμι Εισαγωγή ”ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ” Β.ΤΣΙΤΣΑΝΗ Τρίχορδο [realtime]

Video 3a Ταξίμι Εισαγωγή ”ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ” Β.ΤΣΙΤΣΑΝΗ Τρίχορδο [practice]

Video 4 ”Η ΑΜΑΞΑ ΜΕΣ ΤΗ ΒΡΟΧΗ” ΑΠ.ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ Τρίχορδο [realtime]

Video 4a ”Η ΑΜΑΞΑ ΜΕΣ ΤΗ ΒΡΟΧΗ” ΑΠ.ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ Τρίχορδο [practice]

Video 5 ”ΦΑΛΗΡΙΩΤΙΣΣΑ”Γ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Τρίχορδο [realtime]

Video 5a ”ΦΑΛΗΡΙΩΤΙΣΣΑ”Γ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Τρίχορδο [practice]

Video 6 ”ΑΠ ΤΗΣ ΖΕΑΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ” Γ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Τρίχορδο [realtime]

Video 6a ”ΑΠ ΤΗΣ ΖΕΑΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ” Γ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Τρίχορδο [practice]

Video 7 Άσκηση Δεξιοτεχνίας στο Ρε Αρμονικό Μινόρε [practice-realtime]

Video 8 Άσκηση Δεξιοτεχνίας στο Αρμονικό Μινόρε σε Διάφορες Τονικότητες [practice-realtime]

Video 9 Συνδυαστική Άσκηση στο Ρε Χιτζάζ σε μια Χορδή με Τρίχορδο [practice-realtime]

Video 10 Συνδυαστική Άσκηση στο Ρε Χιτζάζ σε μια Χορδή [practice-realtime]

Video 11 Κάθετη Άσκηση Χιτζάζ σε Διάφορες Τονικότητες [practice-realtime]

Video 12 Χρωματική Άσκηση Τρίχορδο [practice-realtime]

Video 13 Χρωματική Άσκηση Αντοχής Τρίχορδο [practice-realtime]

Video 14 Κάθετη Χρωματική Άσκηση Ανιούσα [practice-realtime]

Video 15 Κάθετη Χρωματική Άσκηση Κατιούσα [practice-realtime]

Video 17 Συνδυαστική Άσκηση με Τετράδες στο Ρε Ματζόρε Τρίχορδο [practice-realtime]

Video 18 Συνδυαστική Άσκηση με Τριάδες στο Ρε Ματζόρε Τρίχορδο [practice-realtime]

Video 19 Συνδυαστική Άσκηση με Τετράδες στο Ρε Φυσικό Μινόρε Τρίχορδο [practice-realtime]

Video 20 Συνδυαστική Άσκηση με Τριάδες στο Ρε Φυσικό Μινόρε Τρίχορδο [practice-realtime]

Video 21 Κλίμακα Ρε Χιτζάζ σε Δυο Οκτάβες No2 [practice-realtime]

Video 21a Κλίμακα Ρε Χιτζάζ σε Δυο Οκτάβες Νο1 [practice-realtime]

Video 22 Κλίμακα Χιτζάζ 1ος Τρόπος σε όλες τις Τονικότητες [realtime]

Video 22a Κλίμακα Χιτζάζ 1ος Τρόπος σε όλες τις Τονικότητες [practice]

Video 24 Αρπέζ Ανάλυση Συγχορδίας στο Ρε Μινόρε Νο2 [practice-realtime]

Video 25 Αρπέζ Ανάλυση Συγχορδίας στο Ρε Μινόρε Νο1 [practice-realtime]

Video 26 Αρπέζ Ανάλυση Συγχορδίας στο Ρε Ματζόρε Νο2 [practice-realtime]

Video 27 Αρπέζ Ανάλυση Συγχορδίας στο Ρε Ματζόρε Νο1 [practice-realtime]

Video 28 Άσκηση Αρπέζ στις Συγχορδίες του Ρε Φυσικού Μινόρε Τρίχορδο [practice-realtime]

Video 28a Άσκηση Αρπέζ στις Συγχορδίες του Ρε Φυσικού Μινόρε [practice]

Video 29 Άσκηση Αρπέζ στις Συγχορδίες της Ρε Ματζόρε [realtime]

Video 29 Άσκηση Αρπέζ στις Συγχορδίες του Ρε Φυσικού Μινόρε [realtime]

Video 29a Άσκηση Αρπέζ στις Συγχορδίες της Ρε Ματζόρε [practice]

Video 30 Αρπέζ Συνδυαστική Άσκηση στις Συγχορδίες του Ρε Ματζόρε Τρίχορδο [practice-realtime]

Video 31 Αρπέζ Συνδυαστική Άσκηση στις Συγχορδίες του Ρε Ουσάκ [realtime]

Video 31a Αρπέζ Συνδυαστική Άσκηση στις Συγχορδίες του Ρε Ουσάκ [practice]

Video 32 Άσκηση στο Ρε ματζόρε [realtime]

Video 32a Άσκηση στο Ρε ματζόρε [practice]

Video 33 ”ΚΑΡΔΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΑ” [practice] Τρίχορδο

Video 33a ”ΚΑΡΔΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΑ” [practice] Τρίχορδο

Video 34 Άσκηση στο Ρε Ουσάκ σε 4 διαφορετικά Μοτίβα [realtime]

Video 34a Άσκηση στο Ρε Ουσάκ σε 4 διαφορετικά Μοτίβα [practice]

Video 35 Ταξιμάτη Άσκηση στο Ρε Χιτζάζ [practice-realtime]

Μαθήματα Μπουζούκι Επίπεδο 3

Video 1 Άσκηση Ενδυνάμωσης – Αντοχής – Δαχτυλοθεσία στο Ρε Χιτζάζ Νο1 [realtime]

Video 1a Άσκηση Ενδυνάμωσης – Αντοχής – Δαχτυλοθεσία στο Ρε Χιτζάζ No1 [practice]

Video 2 Άσκηση Ενδυνάμωσης – Αντοχής – Δαχτυλοθεσία στο Ρε Χιτζάζ Νο2 [realtime]

Video 2a Άσκηση Ενδυνάμωσης – Αντοχής – Δαχτυλοθεσία στο Ρε Χιτζάζ No2 [practice]

Video 3 Άσκηση Ενδυνάμωσης – Αντοχής – Δαχτυλοθεσία στο Ρε Χιτζάζ Νο3 [realtime]

Video 3a Άσκηση Ενδυνάμωσης – Αντοχής – Δαχτυλοθεσία στο Ρε Χιτζάζ No3 [practice]

Video 3o Μελωδική Άσκηση Ανοικτές Χορδές Μήτσιος Νο4 [realtime]

Video 4 Άσκηση Δακτυλοθεσίας στο Ντο Ματζόρε Μήτσιος Νο1 [practice-realtime]

Video 5 Άσκηση Ντιμινουίτες Νο1 [realtime]

Video 5a Άσκηση Ντιμινουίτες Νο1 [practice]

Video 6 Συνδυαστική Άσκηση στο Ρε Χιτζάζ σε 3 Οκτάβες [practice-realtime]

Video 7 Άσκηση Ενδυνάμωσης και Αντοχής Αναλύοντας τις Βασικές Συγχορδίες στο Ντο Ουσακ [practice-realtime]

Video 8 Άσκηση Ενδυνάμωσης και Αντοχής στο Ρε Ουσάκ [practice-realtime]

Video 9 Άσκηση Δακτυλοθεσία Αντοχή στο Σολ Ουσάκ [realtime]

Video 9a Άσκηση Δακτυλοθεσία Αντοχή στο Σολ Ουσάκ [practice]

Video 10 Άσκηση Δακτυλοθεσίας σε όλες τις Τονικότητες Μήτσιος Νο2 [realtime]

Video 11 Άσκηση Δακτυλοθεσίας στο Φα Ματζόρε [practice-realtime]

Video 12 Άσκηση Αρπέζ σε όλη τη Ταστιέρα Μήτσιος Νο1 Τρίχορδο [realtime]

Video 12a Άσκηση Αρπέζ σε όλη τη Ταστιέρα Μήτσιος Νο1 Τρίχορδο [practice]

Video 13 Άσκηση Ντιμινουίτες Μήτσιος Νο2 Τρίχορδο [practice-realtime]

Video 14 Άσκηση Ενδυνάμωσης – Αντοχής – Δαχτυλοθεσία στο Ντο Ουσάκ [realtime]

Video 14a Ασκήσεις Ενδυνάμωσης – Αντοχής – Δαχτυλοθεσία στο Ντο Ουσάκ [practice]

Video 15 Άσκηση Στις Συγχορδίες Ρε Χιτζάζ Ανιούσα και Κατιούσα Τρίχορδο [practice-realtime]

Video 16 Άσκηση Ντιμινουίτες Μήτσιος Νο3 Τρίχορδο [practice]

Video 17 Χρωματική Άσκηση στο Ντο [practice-realtime]

Video 18 Άσκηση Ενδυνάμωσης και Αντοχής στο Χιτζάζ σε όλες τις Τονικότητες Τρίχορδο [practice-realtime]

Video 19 ”ΕΙΜΑΙ ΑΗΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΑ” [realtime]

Video 19a ”ΕΙΜΑΙ ΑΗΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΑ” [practice]

Video 20 ”ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΥΡΙΕ” Γ.ΖΑΜΠΕΤΑ [realtime]

Video 20a ”ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΥΡΙΕ” Γ.ΖΑΜΠΕΤΑ [practice]

Video 21 Λεζάντα ”ΠΡΕΛΟΥΔΙΟ” Π.ΣΤΕΡΓΙΟΥ [realtime]

Video 21a Λεζάντα ”ΠΡΕΛΟΥΔΙΟ” Π.ΣΤΕΡΓΙΟΥ [practice]

Video 22 Ταξίμι Λεζάντα Μήτσιος Νο1 στο ΣΟΛ Χιτζάζ [realtime]

Video 22a Ταξίμι Λεζάντα Μήτσιος Νο1 στο ΣΟΛ Χιτζάζ [practice]

Video 23 Κλίμακα Χιτζάζ 2ος Τρόπος σε όλες τις Τονικότητες [realtime]

Video 23a Κλίμακα Χιτζάζ 2ος Τρόπος σε όλες τις Τονικότητες [practice]

Video 24 ”ΠΡΕΛΟΥΔΙΟ” Π.ΣΤΕΡΓΙΟΥ [realtime]

Video 24a ”ΠΡΕΛΟΥΔΙΟ” Π.ΣΤΕΡΓΙΟΥ [practice]

Video 25 Ποτ Πουρί Εισαγωγές ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ, ΤΟ ΦΤΩΧΟΜΠΟΥΖΟΥΚΟ, ΑΣΠΡΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΦΟΡΩ, ΑΠ ΤΑ ΨΗΛΑ ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ, ΑΝ ΗΞΕΡΕΣ ΠΟΙΟΣ                           ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ, ΑΠΟΨΕ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣ, ΕΓΩ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΜΟΥ με ΤΡΙΧΟΡΔΟ

Video 26 Ταξίμι Λεζάντα στο Ντο Ουσάκ Μήτσιος Νο2 [realtime]

Video 26a Ταξίμι Λεζάντα Μήτσιος Νο2 στο Ντο Ουσάκ [practice]

Video 27 Ταξιμάτη Άσκηση Μινόρε σε όλες Τις Τονικότητες Μήτσιος Νο5 [practice-realtime]

Video 28 ”ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΒΑΡΙΑ” ΜΠ.ΜΠΑΚΑΛΗ [realtime]

Video 28a ”ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΑ ΒΑΡΙΑ” ΜΠ.ΜΠΑΚΑΛΗ [practice]

Video 29 Λεζάντα ΣΠΟΡΟΣ ”ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ ΚΑΙ ΟΥ’Ι’ΣΚΙ” [realtime]

Video 29a Λεζάντα ΣΠΟΡΟΣ ”ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ ΚΑΙ ΟΥ’Ι’ΣΚΙ” [practice]

Video 30a Μελωδική Άσκηση Ανοικτές Χορδές Μήτσιος Νο4 [practice]

Video 31 Εισαγωγή ”ΑΝ ΘΕΣ ΝΑ ΔΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ” Μ.ΧΙΩΤΗ [practice-realtime]

Video 32 Εισαγωγή ”ΑΠ ΤΑ ΨΗΛΑ ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ” ΑΠ.ΚΑΛΔΑΡΑ [practice-realtime]

Video 33 Ταξίμι Λεζάντα Μήτσιος Νο8 στο ΣΟΛ Μινόρε [realtime]

Video 33a Ταξίμι Λεζάντα στο ΣΟΛ Μινόρε Μήτσιος Νο8 [practice]

Video 34 Μελωδική Άσκηση Αντοχής στο Ρε Χιτζάζ Μήτσιος Νο9 Τρίχορδο [practice-realtime]

Video 35 Ταξίμι ”ΒΕΡΓΟΥΛΕΣ” Εκτέλεση ΜΠΙΘΗΚΩΤΣΗ ΤΡΙΧΟΡΔΟ [realtime]

Video 35a Ταξίμι ”ΒΕΡΓΟΥΛΕΣ” Εκτέλεση ΜΠΙΘΗΚΩΤΣΗΣ [practice]

Video 36 Λεζάντα Τατασόπουλος ”ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΜΕ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ” [realtime]

Video 36a Λεζάντα Τατασόπουλος ”ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΜΕ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ” [practice]

Video 37 Λεζάντα ”ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΡΟΜΟ ΝΑ ΔΙΑΒΩ”Γ.ΖΑΜΠΕΤΑ [realtime]

Video 37a ”ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΡΟΜΟ ΝΑ ΔΙΑΒΩ” Γ.ΖΑΜΠΕΤΑ [practice]

Video 38 Ρομάντζα Μήτσιος Νο1 [realtime].mp4

Video 38a Ρομάντζα Μήτσιος Νο1 [practice]

Video 39 Ταξίμι Λεζάντα ”ΜΠΡΟΣ ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ” Μ.ΧΙΩΤΗ Τρίχορδο [realtime]

Video 39a Ταξίμι Λεζάντα ”ΜΠΡΟΣ ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ” Μ.ΧΙΩΤΗ Τρίχορδο [practice]

Video 40 Εισαγωγή ”ΑΣΠΡΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΦΟΡΩ” Β.ΤΣΙΤΣΑΝΗ [practice-realtime]

Video 41 Εισαγωγή ”ΕΓΩ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΜΟΥ” [practice-realtime]

Video 42 Ταξίμι και Εισαγωγή ”ΣΕ ΛΙΓΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ” Μ.ΧΙΩΤΗ Τριχορδο[realtime].mp4

Video 42a Ταξίμι και Εισαγωγή ”ΣΕ ΛΙΓΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ” Μ.ΧΙΩΤΗ Τρίχορδο [practice]

Video 43 Εισαγωγή ”ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ” Μ.ΧΙΩΤΗ [practice-realtime]

Video 44 Ταξίμι Λεζάντα Μήτσιος Νο3 στο Ντο Ματζόρε [realtime]

Video 44a Ταξίμι Λεζάντα Μήτσιος No3 στο Ντο Ματζόρε [practice]

Video 45 ”Ο ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ” Γ.ΖΑΜΠΕΤΑ [realtime]

Video 45a ”Ο ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ” Γ.ΖΑΜΠΕΤΑ [practice]

Video 46 Ρομάντζα Μήτσιος Νο2 [realtime].mp4

Video 46a Ρομάντζα Μήτσιος Νο2 [practice]

Video 47 Ταξίμι Λεζάντα Μήτσιος στο Φα Ματζόρε [realtime]

Video 47a Ταξίμι Λεζάντα Μήτσιος στο Φα Ματζόρε [practice]

Video 48 Εισαγωγή ”ΑΠΟΨΕ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣ” Μ.ΧΙΩΤΗ [practice-realtime]

Video 49 Εισαγωγή ”ΤΟ ΦΤΩΧΟΜΠΟΥΖΟΥΚΟ” Μ.ΧΙΩΤΗ [practice-realtime]

Video 50 Δεξιοτεχνικό Σόλο σε Σι Ύφεση Ματζόρε

Video 51 Λεζάντα ”ΠΕΝΙΕΣ ΜΠΕΜΠΗ” Τρίχορδο [realtime].mp4

Video 51a Λεζάντα ”ΠΕΝΙΕΣ ΜΠΕΜΠΗ” Τρίχορδο [practice]

Video 52 Ταξίμι, Πως Αλλάζουμε Κλίμακες Με Βάση Το Ισοκράτημα

Video 53 ”ΚΑΝΕ ΜΕ ΟΤΙ ΘΕΣ” Γ.ΖΑΜΠΕΤΑ [realtime]

Μαθήματα Μπουζούκι Επίπεδο 4

Βαμβακάρης

Αρρώστησα Στα Ξενα Μακριά Σου
Πάψε Να Με Τυραννάς
Τα Μπλε Παράθυρα Σου

Μητσάκης

Δεν Είμαι Εγώ Ο Γιώργος Σου
Θα Σου Φύγω Με Καιρό
Όσο Βαριά Ειν Τα Σιδερά

Μικρασιάτες Συνθέτες

Μικρασιάτες Συνθέτες / Για Σένα Μαυρομάτα Μου
Μικρασιάτες Συνθέτες / Θα Χαθώ Μικρή Μου
Μικρασιάτες Συνθέτες / Καλλιοπάκι
Μικρασιάτες Συνθέτες / Κάτω Στα Λεμονάδικα
Μικρασιάτες Συνθέτες / Μόρτισσα Σμυρνιά

Παπαϊωάννου

Ο Γυρισμός
Πριν Το Χάραμα
Σβήσε Το Φως Να Κοιμηθούμε

Τσιτσάνης

Βάρκα Γυαλό
Σερσέ Λα Φαμ
Το Πικραμένο Αγόρι

Χατζηχρήστος

Η Μικρή Του Καμηλιέρη
Καροτσέρη Τράβα
Το Μαγκαλάκι

Χιώτης

Ηλιοβασιλέματα
Λαός Και Κολωνάκι
Μπρος Τα Κλειστά Παράθυρα
Το Παλιό Μου Μπουζουκάκι

Μαθήματα Μπουζούκι Επίπεδο 5

Bouzouki Greece – practice

Bouzoyki Rapsody – practice

Boyzoyki Rapsody – realtime

Hora Martisoloui – practice

Hora Martisoloui – realtime

Nihavent Longa – practice

Nihavent Longa – realtime

Solo Sercan Cagri feat Mitsios – practice

Solo Sercan Cagri feat Mitsios – realtime

Sultaniyegah Sirto – practice

Sultaniyegah Sirto – realtime

Αϊβαλιώτικο – practice

Αϊβαλιώτικο – realtime

Αλλέγκρο Χασάπικο Αμιράλης – practice

Αλλέγκρο Χασάπικο Αμιράλης – realtime

Αλλέγκρο Χατζηχρήστος – practice

Αλλέγκρο Χατζηχρήστος – realtime

Απτάλικος Καλδάρα – practice

Απτάλικος Καλδάρα – realtime

Απτάλικος Οργανικό – practice

Απτάλικος Οργανικό – realtime

Αράπ Ζεϊμπέκικο – practice

Αράπ Ζεϊμπέκικο – realtime

Ατελείωτο Σέρβικο – practice

Ατελείωτο Σέρβικο – realtime

Βλάχικο Χασάπικο – practice

Βλάχικο Χασάπικο – realtime

Βρακάδικο – practice

Βρακάδικο – realtime

Γαλατιανό Χασαποσέρβικο – practice

Γαλατιανό Χασαποσέρβικο – realtime

Γκιουζέλ Χασάπ – practice

Γκιουζέλ Χασάπ – realtime

Γλυκιές Πενιές – practice

Γλυκιές Πενιές – realtime

Διαβολικές Πενιές – practice

Διαβολικές Πενιές – realtime

Ελλέδα – practice

Ελλέδα – realtime

Εμβατήριο Σμύρνης – practice

Εμβατήριο Σμύρνης – realtime

Ζεϊμπέκικο Καμηλιέρικο Ζαμπέτας – practice

Ζεϊμπέκικο Καμηλιέρικο Ζαμπέτας – realtime

Ζεϊμπέκικο του Δράμαλη – practice

Ζεϊμπέκικο του Δράμαλη – realtime

Η Συναυλία Του Χιώτη – practice

Η Συναυλία Του Χιώτη – realtime

Ιορδάνης Ποταμός – practice

Ιορδάνης Ποταμός – realtime

Καβοντορίτικος – practice

Καβοντορίτικος – realtime

Καινούριο Μινόρε – practice

Καινούριο Μινόρε – realtime

Καλαματιανός – practice

Καλαματιανός – realtime

Καμηλιέρικο Σόλο Λεμονόπουλος – practice

Καμηλιέρικο Σόλο Λεμονόπουλος – realtime

Καροτσέρης – practice

Καροτσέρης – realtime

Καρσιλαμάς Βασιλειάδη – practice

Καρσιλαμάς Βασιλειάδη – realtime

Καρσιλαμάς Μεγάρων – practice

Καρσιλαμάς Μεγάρων – realtime

Κοκκινιά 1955 – practice

Κοκκινιά 1955 – realtime

Λαβύρινθος – practice

Λαβύρινθος – realtime

Λευκιανό Χασάπικο – practice

Λευκιανό Χασάπικο – realtime

Λιάσκος – practice

Λιάσκος – realtime

Μαζωμένος – practice

Μαζωμένος – realtime

Μαντηλάτος – practice

Μαντηλάτος – realtime

Μαρμαρινό Ζεϊμπέκικο – practice

Μαρμαρινό Ζεϊμπέκικο – realtime

Μαρς Γάμου – practice

Μαρς Γάμου – realtime

Μελωδία Σε Ρυθμό Πέντε Όγδοα – practice

Μελωδία Σε Ρυθμό Πέντε Όγδοα – realtime

Μελωδίες Με Μπουζούκι – practice

Μελωδίες Με Μπουζούκι – realtime

Μουρμούρικο Ζεϊμπέκικο – practice

Μουρμούρικο Ζεϊμπέκικο – realtime

Μπαμ Ζεϊμπέκικο – practice

Μπαμ Ζεϊμπέκικο – realtime

Μπέικος – practice

Μπέικος – realtime

Μπουζούκι Και Ουίσκι – realtime

Μπουζούκι Και Ουίσκι – practice

Μπουζούκι Τσιφτετέλι – practice

Μπουζούκι Τσιφτετέλι – realtime

Μπουζούκι Χαβάς – practice

Μπουζούκι Χαβάς – realtime

Νισυριώτικος Χορός Άσσος – realtime

Νισυριώτικος Χορός Άσσος – practice

Νύχτα Στην Αθήνα allegro – practice

Νύχτα Στην Αθήνα allegro – realtime

Νύχτα Στην Αθήνα – practice

Νύχτα Στην Αθήνα – realtime

Ο Χορός Του Σάκαινα – practice

Ο Χορός Του Σάκαινα – realtime

Ο Χορός Των Παλληκαριών – practice

Ο Χορός Των Παλληκαριών – realtime

Πατρούνινο – practice

Πατρούνινο – realtime

Πενιές Μπέμπη – practice

Πενιές Μπέμπη – realtime

Πενιές Της Αθήνας – practice

Πενιές Της Αθήνας – realtime

Πολίτικο Χασάπικο – practice

Πολίτικο Χασάπικο – realtime

Πολίτικος Μπάλλος και Χόρα – practice

Πολίτικος Μπάλλος και Χόρα – realtime

Πολίτικος Χορός – practice

Πολίτικος Χορός – realtime

Πρεβεζιάνικος – practice

Πρεβεζιάνικος – realtime

Πρελούδιο – practice

Πρελούδιο – realtime

Ρομβία – practice

Ρομβία – realtime

Σεβνταλής – practice

Σεβνταλής – realtime

Σερβικάκι Αλάνικο – practice

Σερβικάκι Αλάνικο – realtime

Σερβικάκι – practice

Σερβικάκι – realtime

Σόλο Αλλέγκρο Ζαμπέτας – practice

Σόλο Αλλέγκρο Ζαμπέτας – realtime

Σόλο Αλλέγκρο Μπουζούκι Λεμονόπουλος – practice

Σόλο Αλλέγκρο Μπουζούκι Λεμονόπουλος – realtime

Σόλο Πέντε Όγδοα Τσιτσάνης – practice

Σόλο Πέντε Όγδοα Τσιτσάνης – realtime

Σόλο Σέρβικο Τσιτσάνης – practice

Σόλο Σέρβικο Τσιτσάνης – realtime

Σόλο Σμυρνέικο Παπαϊωάννου – practice

Σόλο Σμυρνέικο Παπαϊωάννου – realtime

Στου Μάρκου Το Κουτούκι – realtime

Στου Μάρκου Το Κουτούκι – practice

Σύρμπα – practice

Σύρμπα – realtime

Συρτάκι Αλλέγκρο Λεμονόπουλος – practice

Συρτάκι Αλλέγκρο Λεμονόπουλος – realtime

Συρτό Σκαρβέλη – practice

Συρτό Σκαρβέλη – realtime

Συρτός Πολίτικος Αμιράλης – practice

Συρτός Πολίτικος Αμιράλης – realtime

Τα Ξύλα – practice

Τα Ξύλα – realtime

Τα Ωραία Του Τσιτσάνη – practice

Τα Ωραία Του Τσιτσάνη – realtime

Ταταυλιανός – practice

Ταταυλιανός – realtime

Το Ζεϊμπέκικο Της Εβδόμης – realtime

Το Ζεϊμπέκικο Της Εβδόμης – practice

Το Ζεϊμπέκικο Της Ευδοκίας – realtime

Το Ζεϊμπέκικο Της Ευδοκίας – practice

Το Μινόρε Του Τεκέ – practice

Το Μινόρε Του Τεκέ – realtime

Το Μινόρε Του Τσιμπίδη – realtime

Το Μινόρε Του Τσιμπίδη – practice

Το Μπουζούκι Μου έχει Κέφια – practice

Το Μπουζούκι Μου έχει Κέφια – realtime

Το Παράπονο Του Μπέμπη – practice

Το Παράπονο Του Μπέμπη – realtime

Το Πέρασμα – practice

Το Πέρασμα – realtime

Το Τσιφτετέλι Του Βύζα – practice

Το Τσιφτετέλι Του Βύζα – realtime

Το Τσιφτετέλι Του Παναγιωτίδη – practice

Το Τσιφτετέλι Του Παναγιωτίδη – realtime

Το Χασάπικο Της Ταβέρνας – practice

Το Χασάπικο Της Ταβέρνας – realtime

Τσαχπίν Τσιφτετέλι – practice

Τσαχπίν Τσιφτετέλι – realtime

Τσιφτετέλι 2000 μ.X – practice

Τσιφτετέλι 2000 μ.Χ – realtime

Τσιφτετέλι Κορδατζή – practice

Τσιφτετέλι Κορδατζή – realtime

Χαϊντάρ Τσιφτετέλι – practice

Χαϊντάρ Τσιφτετέλι – realtime

Χανιώτικος – practice

Χανιώτικος – realtime

Χαρταετοί – practice

Χαρταετοί – realtime

Χασάπικο Μάγκικο – practice

Χασάπικο Μάγκικο – realtime

Χασάπικο Πολίτικο – practice

Χασάπικο Πολίτικο – realtime

Χασάπικο Τσιμπίδη – practice

Χασάπικο Τσιμπίδη-realtime

Χασαποσέρβικος Αγέλης Τρίγκας – practice

Χασαποσέρβικος Αγέλης Τρίγκας – realtime

Χασαποσέρβικος Χορός Στουραΐτης – practice

Χασαποσέρβικος Χορός Στουραΐτης – realtime

Χώρα Καραγιάννη – practice

Χώρα Καραγιάννη – realtime

Χώρα Καραγκιόζη – practice

Χώρα Καραγκιόζη – realtime

400+ Videos στο κανάλι μαθημάτων μπουζουκιού online από τον Κώστα Μήτσιο.

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΕΔΩ