ο επίπεδο αρχαρίων ξεκινάει με οδηγίες για τη σωστή στάση του σώματος, τη σωστή τοποθέτηση της μάσκας στο επιστόμιο καθώς και τον τρόπο παραγωγής ήχου.

Στη συνέχεια,αφού προστίθεται και η λειτουργία της γλώσσας στον τομέα παραγωγής ήχου,γίνεται εκμάθηση των πρώτων νοτών βάσει της σολ+ κλίμακας